EDUNVALVONTA

Edunvalvontavastaava

Mitä me edunvalvojat teemme Lapikkaan hallituksessa?

Nimen mukaan valvomme jäsenistön etuja niin opintojen kuin muun opiskelijaelämän parissa yliopistolla (ja sen ulkopuolellakin). Olemme mukana erilaisissa työryhmissä/ kokouksissa, joissa annamme näkemyksemme opiskelijoiden näkökulmasta. Edunvalvonta vastaaviin pääset törmäämään esimerkiksi kopokahveilla, joita järjestetään useampaan otteeseen vuoden aikana. Toimimme yhteistyössä niin LYYn kuin muiden ainejärjestöjen edunvalvojien kanssa sekä pyrimme tarttumaan opintojen kulun epäkohtiin.

" Nyt pääsee näkemään, miten oikeasti omalla toiminnalla voi vaikuttaa kaikkien luokanopettajaopiskelijoiden opiskeluun ja opintojen jouhevaan etenemiseen. Edunvalvojana pääsee kokouksien ja työryhmien kautta hieman "pintaa syvemmälle" opintojen sisällöstä ja niiden taustoista sekä rakentumisesta. Mielenkiintoisinta on ollut harjoitteluiden ohjausryhmien kokoukset, missä pureudumme harjoitteluiden onnistumisiin, palautteisiin ja niiden kehittämiseen" kirjoittaa yksi Lapikkaan edunvalvojista.


Yhteistyö- ja ympäristövastaava

Yhteistyö- ja ympäristövastaava pitää huolen siitä, että ainejärjestön toiminnassa otetaan huomioon ympäristöasiat ja pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Myös ympäristöaiheinen tiedottaminen kuuluu ympäristövastaavan tehtäviin. Tässä pestissä on mahdollisuus myös ideoida ja järjestää ympäristöaiheisia tapahtumia jäsenistölle - miksei vaikka Lapikkaan omaa kirpparia.

Käytännössä: Yhteistyö- ja ympäristövastaava kokoustaa yhdessä muiden ainejärjestöjen ympäristövastaavien kanssa noin kuukausittain. Tätä kautta pääsee viemään ideoita ja ajatuksia aiheesta oman ainejärjestön ulkopuolellekin. Erityisesti nyt etäaikana ympäristövastaavan toimenkuvaan on kuulunut ympäristöaiheinen tiedottaminen, eli tuttavallisemmin IG-tarinoiden suunnittelu ja julkaiseminen. Tässä pestissä on tilaa mielikuvitukselle, koska kaikkeen ainejärjestötoimintaan on hyvä liittää kestävä ajattelutapa ja toiminta.

Kansainvälisyysvastaava

Kansainvälisyysvastaava huolehtii, että kansainväliset opiskelijat voivat tuntea olonsa tervetulleeksi mukaan Lapikkaan toimintaan. Esimerkiksi kaksikielinen viestintä on kv-vastaavan heiniä. Kv-vastaavana pääsee kehittämään omia kansainvälisiä taitojaan, koska kv-jaoston työkielenä toimii useimmiten englanti. Kielitaidon ei tarvitse tietenkään olla täydellistä.

Käytännössä: Kv-vastaava osallistuu kv-jaoston kokouksiin keskustelemaan kansainvälisyysasioista yhdessä muiden ainejärjestöjen kv-vastaavien kanssa. Kv-jaoston kokouksista kv-vastaava tuo muiden ainejärjestöjen kuulumisia omalle ainejärjestölle.

SOOL-vastaava

Sool-vastaava toimii vähän kuin linkkinä hallituksen ja Soolin aluetoimijan välillä. Sool-vastaava saa itselleen sähköpostiin ilmoitusasioita esimerkiksi edunvalvonnasta sekä tietoja Soolin tapahtumista, joita hän sitten jakaa eteenpäin muulle hallituksen poppoolle ja jäsenistölle. Sool-vastaava toimii myös apuparina aluetoimijan kanssa, esimerkiksi valtakunnallisena opettajien päivänä päästiin yhdessä Soolin aluetoimijan kanssa järkkäämään ylpälle pienimuotoinen kahvituspiste, johon jäsenistö sai tulla hörppäämään kahvit ja jutustelemaan opettajuudesta - sekös vasta onkin tässä parasta, teidän kanssa höpöttely!