PUHEENJOHTAJISTO

Puheenjohtaja


Hallituksen puheenjohtajan hommiin kuuluu toiminnan ylläpitäminen, kokousten johtaminen, tehtävien delegoiminen ja Lapikkaan edustaminen erinäisissä tilanteissa. Puheenjohtaja on tietyssä mielessä hallituksen keulakuva ja siksi hänen onkin oltava selvillä kaikesta siitä mitä ainejärjestössä itsessään ja muulla hallituksella on meneillään. PJ tekee läheistä yhteistyötä hallituksen varapuheenjohtajan ja talousvastaavan kanssa sekä LYYn muiden ainejärjestöjen puheenjohtajistojen kanssa. 


Käytännössä: PJ lähettää kokouskutsuja kerran kuussa, pamauttelee kokouksissa vasaralla asiat hyväksytyiksi, kysyy hallituksen WA-ryhmässä "voisko joku hoitaa tän?", vastailee sähköpostitiedosteluihin (ja liittää "Puheenjohtaja, Lapikas ry" jokaisen sähköpostin perään, koska kuulostaa hienolta) ja on vähän sellanen joka paikan höylä - on siellä missä apua tarvitaan. 

Varapuheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja tekee tiivistä yhteistyötä hänen kanssaan. Varapuheenjohtaja tuuraa puheenjohtajaa hallituksen kokouksissa, mikäli puheenjohtaja on estynyt saapumaan paikalle (harmillisesti näin hyvin harvoin pääsee käymään). 

Käytännössä: Varapuheenjohtaja pyrkii lievittämään puheenjohtajan taakkaa ja on henkilö, jonka kanssa puheenjohtaja voi jakaa vastuuta. Varapuheenjohtaja lähettää tarvittaessa kokouskutsuja, toimii puheenjohtajan tavoin joka paikan höylänä, sekä toimii auttavana kätenä. 

Talousvastaava

Talousvastaava kuulostaa terminä melkoiselta sanamonsterilta, mutta käytännössä sitä se ei ole. Lapikkaan hallituksen kokouksissa talousvastaava pitää huolta siitä, että muut hallituslaiset näkevät myös mitä meidän tilillämme tapahtuu. Käydään muun muassa läpi, mitä tilitapahtumia kuluneen kuukauden aikana on tapahtunut esim. laskut. Talousvastaava huolehtii siitä, että laskut tulevat maksetuiksi sekä huolehditaan esimerkiksi että Lapikkaan jäsenet maksavat jäsenmaksunsa. Talousvastaavan kuuluu olla tasalla järjestön tuloista ja menoista sekä niiden kirjaspidosta. Numeroiden kanssa työskennellään, mutta matikkapäätä ei juuri tarvita allekirjoittaa ei matikkanero! 

 

Sihteeri

Sihteerin tehtäviin kuuluu kokouksessa päätettävien asioiden kirjaaminen pöytäkirjaan. Lisäksi sihteeri käsittelee ja arkistoi yhdistyksen asiakirjapapereita kuten pöytäkirjoja. 

Käytännössä: Sihteeri on ennen kokousta asettanut esityslistan valmiiksi ja nähtäville ennen kokousten avaamista. Tämän jälkeen sihteeri kirjaa ylös, ketkä ovat kokouksessa paikalla ja mitä kokouksessa päätetään. Kokouksen jälkeen sihteeri muuttaa esityslistan pöytäkirjaksi ja arkistoi sen. Ehdottomia etuuksia sihteerin työssä on se, että harjaantuu mahtavaksi tekstinkäsittelyohjelmien maisteriksi. Lisäksi sihteeri on aina kartalla kokouksissa siitä, missä mennään, nimittäin tässä hommassa ei voi silmät vahingossa painua kesken kokouksen kiinni. ;)

...