ALUMNIVASTAAVA

Lapikkaan hallitus on kaavaillut uudeksi vastuualueeksi alumnivastaavan pestin. Lapikkaan alumnit ovat henkilöitä, jotka ovat aiemmin kuuluneet ainejärjestöömme, mutteivat esimerkiksi valmistumisen myötä enää ole jäseniämme. Alumnivastaavan tehtäviin voisi kuulua mm. alumneille suunnattujen tapahtumien suunnittelu ja niistä viestiminen yhteistyössä muun hallituksen kanssa.

Alumnivastaavan päätehtävä on toimia linkkinä alumnien ja Lapikkaan hallituksen välillä. Tulevina vuosina on tarkoitus pitää säännöllisesti alumnitapahtumia ja kutsua alumneja myös jäsenistön tapahtumiin. Alumnivastaava voisi olla WhatsApp/Telegram-ryhmässä yhdessä alumnien kanssa ja täten pitää heihin yhteyttä. Alumnivastaava organisoi yhdessä alumnien kanssa, ketkä alumneista ovat ns. heidän päästään yhteyshenkilöinä asioiden hoidon suhteen. Alumnivastaavan rooli voi olla erittäin antoista, koska vanhat toimijat ovat yleensä aktiivista ja mukavaa seuraa. Alumnivastaava pääsee mahdollisesti myös käsiksi hiljaisen tiedon siirtämiseen ja luomaan kontakteja työelämää varten.