TOIMIHENKILÖVASTAAVA

Toinen kaavailtu uusi pesti on toimihenkilövastaava. Hänen tehtäviinsä voisi kuulua yhteydenpito Lapikkaan hallituksen ja toimihenkilöiden välillä. 

Toimihenkilöstöä pyritään kasvattamaan tuleville vuosille. Täten hallituksen toimintaa saadaan kevennettyä ja saadaan lisää käsiä hoitamaan juoksevia asioita, mitä liittyy esimerkiksi tapahtumien tuottamiseen. Toimihenkilöstövastaavan olisi tarkoitus huolehtia toimihenkilöille säännöllisesti hommaa ja toimeenpanna hallituksen päätökset, mihin liittyy toimihenkilöiden hyödyntämistä. Toimihenkilöstövastaava hoitaisi myös viestinnän kattavasti ja pitäisi säännöllisesti lyhyitä kokouksia tai tapaamisia toimihenkilöiden kanssa. Pestissä pääsee myös kehittämään toimihenkilöstövastaavan toimenkuvaa oman näköiseksi!