H A K I J A L L E

Mitä kaikkea soveltuvuuskokeissa on luvassa?


Hei, sie! Oot hakemassa kyllä Suomen parhaaseen luokanopettajien opinahjoon ja me halutaan tänne hyviä tyyppejä, joten voit valmistautua kesäkuun soveltuvuuskokeisiin meiän tärpeillä täällä. Me tuutorit ollaan sua vastassa siellä kokeissa.

Pian nähdään!

VINKKEJÄ SOVELTUVUUSKOKEISIIN

Soveltuvuuskokeet muuttuivat vuonna 2018 eli on todennäköistä, että ne pysyvät samanlaisina tänä vuonna. Soveltuvuuskokeisiin osallistuvat hakijat on jaettu neljään eri ryhmään kahdelle eri päivälle. Päivä alkaa kokoontumisella Fellman-saliin, joka sijaitsee suoraan yliopiston pääovea vastapäätä. Kasvatustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa on aluksi kertomassa päivän kulusta. Meitä tuutoreita löytää molempina soveltuvuuskoepäivinä aulasta pyörimässä sinisissä haalareissa keittelemässä kahvia, joten tule nykäisemään hihasta, jos tulee kysyttävää tai juttelemaan muuten vaan!

OSIO 1: Kirjoitelma

Soveltuvuuskokeiden ensimmäinen osuus on kirjoitelman kirjoitus. Meillä kirjoitelman kirjoitukseen oli aikaa 30 minuuttia ja maksimipituus oli yksi A4. Kirjoitelmassa oli vastattava annettuun aiheeseen, mikä oli meillä "Minä opettajana vuonna 2030". Kirjoitelmassa kannattaa kirjoittaa vain perusteltuja mielipiteitään, koska yksilöhaastattelussa kysytään kysymyksiä kirjoitelman pohjalta. Kirjoitelman teema on todennäköisesti eri tänä vuonna.

OSIO 2: Ryhmähaastattelu

Toinen osio muodostuu ryhmähaastattelusta/-tehtävästä, joka kestää noin 20 minuuttia. Hakijat jaetaan viiden hengen ryhmiin joissa siirrytään pienempiin luokkatiloihin yhden haastattelijan johdolla. Tilassa kolme haastattelijaa antavat keskustelun aiheen ryhmälle. Meillä tehtävänä oli suunnitella esitys, jossa esittelemme toisemme valitsemallamme luovalla tavalla. Ainoat ohjeet olivat, että luokasta ei saanut poistua ja kaikkea luokassa olevaa sai käyttää hyödyksi.

OSIO 3: Yksilöhaastattelu

Viimeinen osio on noin 10 minuuttia kestävä yksilöhaastattelu. Kolme haastattelijaa kysyvät vuorotellen kysymyksiä hakijalta. Hakijoilta ei kysytä samoja kysymyksiä, vaan ne perustuvat pitkälti aiemmin päivällä kirjoitettuun kirjoitelmaan, mutta ei kaikilla. Joillakin kysymykset ovat olleet helppoja, kun taas toiset ovat joutuneet miettimään tosissaan vastauksia tiukkoihin kysymyksiin.

Esimerkkikysymyksiä:

 • Miksi haluat luokanopettajaksi?
 • Miksi luokanopettajakoulutus on mielestäsi akateeminen?
 • Miksi valitsit Lapin yliopiston?
 • Mitä aiot tehdä, jos et pääse opiskelemaan?
 • Miksi haet pohjoiseen, vaikka olet etelästä?
 • Mistä voidaan tietää, että et hae siirtohaussa ensi vuonna muualle?
 • Tunnetko yhtään Rovaniemeä?
 • Oletko perehtynyt OPSiin ja mitä mieltä olet siitä?
 • Mikä on omasta mielestäsi opettajan tärkein tehtävä?
 • Miten kohtaat erilaisuutta?
 • Mitkä ovat sinun akateemiset vahvuudet?
 • Minkä oppiaineen ottaisit pois peruskoulusta?
 • Mihin muualle hait kuin tänne ja missä järjestyksessä?
 • Pystytkö mielestäsi akateemisiin opintoihin, vaikka sinulla on niin luova harrastus?
 • Miten aiot rahoittaa opintosi, koska päivät voi venyä pitkiksi eikä ole aikaa töille?
 • Mitä mieltä olit VAKAVA -aineistosta?
 • Miksi olisit hyvä opettaja?
 • Mitä tekisit, jos isokokoinen oppilas alkaisi käyttäytymään uhkaavasti luokassa?
 • Mistä tiedämme, ettet ala tekemään ammattisi töitä, vaan käyt koulutuksen loppuun? (hakijalla ammattikoulutus)

Muista, ettei kaikkiin kysymyksiin tarvitse olla vastauksia. Voi vastata reilusti, ettei tiedä vastausta ja vastauksen löytyminen saattaa löytyä vasta koulutuksesta. Ei kuitenkaan joka kerta kannata vastata "en tiedä, mutta tulin selvittämään sitä tänne kouluun".

On hyvä perehtyä hieman koulutusohjelmaan, jotta osaat vastata mahdollisesti siihen liittyviin kysymyksiin. Luontokasvatuslinjan valinneiden on hyvä osata perustella miksi on valinnut sen. Valmistaudu perustelemaan pohjoiseen hakua erityisesti, jos olet etelästä kotoisin. Älä ylläty erikoisista kysymyksistä vaan pyri vastaamaan parhaasi mukaan. Suurimmalle osalle tulee helpot ja yksinkertaiset kysymykset.

Tärkein vinkki mitä pitää mielessä soveltuvuuskokeissa: ole oma itsesi. Teeskentelyn haastattelijat aistivat helposti ja se antaa huonon kuvan itsestä. Ole rohkeasti oma itsesi, näytä parhaat puolesi ja perustele mielipiteesi.

Hirmuisesti tsemppiä kaikille soveltuvuuskokeisiin päässeille!