T U U T O R I T

Tuutorien tehtävä on ryhmäyttää fuksiryhmiä sekä tarjota heille vertaistukea opintojen alkutaipaleella. Tuutorit esittelevät uusille opiskelijoille yliopistoa ja kaikkia sen käytäntöjä sekä pyrkivät auttamaan heidät opinnoissaan alkuun. Tuutorit ovat tavallisesti toisen vuoden opiskelijoita ja he ovat saaneet koulutuksen tuutorointiin. 

Luokanopettajaopiskelijoiden tuutorit 2022-2023:

Lilja Alatalo

Ryhmä 1


Iida Savusalo

Ryhmä 1


Julius Sarajärvi

Ryhmä 2


Aino Hyötylä

Ryhmä 2


Roosa Mäkelä

Ryhmä 3


Velmeri Ojala

Ryhmä 3


Jenna Kallio

Ryhmä 4


Erika Lassila

Ryhmä 4


Heini Naukkarinen

Ryhmä 5 (luka)


Anni Viljakainen

Ryhmä 5 (luka)


Haluatko tietää lisää lukuvuoden 2022-2023 tuutoreista? Käy tutustumassa Lerpakkeen blogitekstiin, jossa he kertovat itsestään, paljastavat lempimuistoja fuksivuodelta ja antavat hyviä viime hetken vinkkejä tuleville fukseille.

Ota myös Lapikkaan tuutoreiden Instagram seurantaan @lapikkaan_tuutorit