VIESTINTÄ

Viestintä

Lapikas hyödyntää monipuolisesti erilaisia alustoja jakaakseen jäsenistöllensä ajankohtaista tietoa. Tässä on listattuna alustat sekä niiden käyttötarkoitus. 


Lapikasposti

Lapikas ry tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse joka maanantain Lapikaspostissa, josta saa muun muassa tietoa si-jaistarpeista, ajankohtaisista tutkimuksista sekä järjestön tapahtumista. Täytä alla olevaan kenttään sähköpostiosoit-teesi, niin pääset lukemaan viikoittaiset ajankohtaiset tiedotteet. 

Instagram

Instagram on Lapikkaan eniten käytetyin ja aktiivisin viestintäkanava, jossa jaetaan tietoa kaikesta Lapikkaassa tapah-tuvista toiminnoista. Voit seurata Lapikasta Instagramissa: @lapikasry

Facebook

Lapikas on pyrkinyt julkaisemaan Lapikkaan Facebookiin samat asiat kuin Instagramiin, jotta tapahtumatiedot ovat saa-tavilla mahdollisimman monelle jäsenelle. Lisäksi käytössä on Lapikas-ryhmä, jonne voi jokainen jäsen julkaista, esimer-kiksi sijaistarpeista. 

Joka vuosi tuutorit tekevät uusille fukseille ryhmän, jonne he julkaisevat uusille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia ja tiedotteita. Näiden edellä mainittujen lisäksi on Lapikkaan liikunta -ryhmä, johon liittymällä voi saada ajankohtaisia päi-vityksiä liikuntatapahtumista.  

Lapikkaan liikunta


TikTok

Lapikkaan TikTok on uusin viestintäkanava, johon pyritään jakamaan tapahtumista erilaisia koosteita sekä myös humo-ristisia videoita. Löydät Lapikkaan TikTokista nimellä: @lapikasry

Link.tree

Tärkeät sekä ajankohtaiset linkit löytyvät @lapikasry Instagramin biosta.