T O I M I N T A

Toiminta

Osallistu toimintaan

Lapikkaassa

Hallituksen jäsenenä

Lapikkaan hallituksessa toimii opiskelijoita eri vuosikursseilta, minkä vuoksi jokaisella on erilainen näkemys ja kokemus toiminnastamme. Hallituksessa pääsee tutustumaan useasti uusiin ihmisiin yli vuosikurssirajojen, oppimaan yliopisto-organisaation toiminnasta sekä kokemaan erilaisesta näkökulmasta ainejärjestötoimintaa. Ainejärjestötoiminta kehittää työelämään tarvittavia taitoja, kuten esimerkiksi johtamista, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaito, organisointikykyä ja perusteltua päätöksentekoa. 

Hallituksessa toimimisesta saa opintopisteitä, kokemuksia, taitoja ja mahdollisuuden osallistua esimerkiksi SOOL:n tarjoamiin koulutuksiin tai tapahtumiin ympäri Suomea. Lisäksi hallituksen jäsenenä pääset edustamaan muiden ainejärjestön vuosijuhlille!

Hallituksen toimihenkilönä

Toimihenkilö on aktiivinen toimija, joka hoitaa erilaisia määrättyjä tehtäviä, mutta ei ole varsinanainen hallituksen jäsen. Toimihenkilöt valitaan ainejärjestön syyskokouksessa samanlaisella periaatteella kuin muu hallituskin valitaan. 

Vujutoimikunnassa

Vujutoimikunta toimii yhdessä hallituksen kanssa suunnitellen vuosijuhlien ohjeelman, koristelun ja yleisesti illan kulun. Tavallisesti vuosijuhlat ovat syksyllä ja suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin keväällä. 

Hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa

Hallituksen kokouksissa käsitellään mm. menneet ja tulevat tapahtumat sekä sektorien ajankohtaisia asioita. Jokainen lapikaslainen on lämpimästi tervetullut ja toivottu hallituksen kokouksiin vaikuttamaan. Hallituksen kokousten ajankohdat ja paikat ilmoitetaan nettisivuilla ja somessa.

Syys- ja kevätkokous ovat yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia. Sääntömääräiset kokoukset ovat yhdistyksen tärkeimpiä kokouksia, joista määrätään yhdistyslaissa sekä ainejärjestön säännöissä. Sääntömääräisissä kokouksissa pitää käsitellä määrätyt asiat - alla olevista asioista ei siis voida ikinä päättää yhdistyksen hallituksen kokouksissa.

Syyskokouksessa:

  • hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet seuraavaa toimikautta varten
  • valitaa kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaa toimikautta varten
  • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista


Kevätkokouksessa:

  • käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien antaman lausunnon pohjalta edellisen vuoden tilinpäätös
  • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • käsitellään hallituksen vuosikokoukselle valmistavat muut asiat
  • päätetään muista vuosikokoukselle kuuluvista asioista


Laitoksen ja tiedekunnan tasolla

Tuutorina

Tuutorit ovat vanhempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka auttavat uusia opiskelijoita sopeutumaan ja integroitumaan yliopisto-opiskeluun sekä uuteen elämänvaiheeseen. Tuutorina toimiminen on vertaistoimintaa, joten varsinaista kokemusta hakijoilta ei edellytetä. Tuutoriksi haetaan yliopiston nettisivuilla julkaistavan lomakkeen kautta. Hakuaika sijoittuu tammi-helmikuulle. Tuutorkausi kestää koko syyslukukauden ajan ja yliopisto maksaa tutoreille rahallista korvausta tehdystä työstä. Lisää tutoroinnista voit lukea täältä.

Kv-tuutorit eli kansainväliset tuutorit toimivat vaihto-opiskelijoiden ohjaajina. Lisää kv-tuutoroinnista voit lukea täältä.

Hallopedina

Hallopedit,eli hallinnon opiskelijaedustajat, edustavat sekä itseään että opiskelijatovereitaan yliopiston päätöksenteossa. Hallopedit edustavat mm. tiedekuntaneuvostossa ja yliopistokollegiossa. Lisää hallopedista voit lukea täältä.