HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖT

Lapikkaalla on nollatoleranssi kaikenlaista kiusaamista, syrjimistä ja häirintää kohtaan. Häirintäyhdyshenkilön puoleen voi kääntyä, jos kokee tulleensa kiusatuksi, häirityksi tai syrjityksi toisen opiskelijan tai yliopiston henkilöstön toimesta. Häirintäyhdyshenkilö tukee ja neuvoo häirintätilanteiden selvittelyssä. Keskustelut ovat täysin luottamuksellisia ja jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä.

Lapikkaalla on tällä hetkellä yksi häirintäyhdyshenkilö, Veera Salonen. Veeraan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse vsalonen@ulapland.fi.

Isommissa tapahtumissamme, kuten sitseillä, toimii erikseen nimetyt turvahenkilöt. Tapahtumien turvahenkilöt löydät ko. tapahtuman Facebook-sivuilta.Mikä on turvahenkilö?

Jokaisessa Lapikas ry:n järjestämissä tapahtumissa on turvahenkilö. 

  • Turvahenkilö toimii luottamuksellisesti ja on vaitiolovelvollinen
  • Ei nauti alkoholia tapahtuman aikana
  • Tapahtuman turvahenkilönä toimii joko hallituksen jäsen tai henkilö, joka on järjestämässä tapahtumaa

Turvahenkilölle voi matalalla kynnyksellä kertoa koskien tapahtuman ohjelmaa, sisältöä tai käytänteitä. Hän voi puuttua mahdollisiin häiriö-, häirintä tai ongelmatilanteisiin keskustelemalla. Turvahenkilö ei vie asiaa eteenpäin ilman asianosaisien suostumusta. 

Ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön!

Veera Salonen

vsalonen@ulapland.fi