E D U N V A L V O N T A

Edunvalvonta

Edunvalvonta tarkoittaa nimensä mukaisesti jäsenistön etujen valvomista yliopistolla, opinnoissa ja muussa opiskelijaelämässä. Edunvalvojat edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä sekä kokouksissa ja tuovat opiskelijoiden äänen kuuluviin. Edunvalvojat osallistuvat muun muassa Lapin yliopiston harjoitteluiden ohjausryhmän sekä LYY:n edunvalvontajaoston kokouksiin, sekä valvovat jäsenistönsä etuja erilaisissa tapahtumissa ja kahvipöytäkeskusteluissa.

Lapikkaan edunvalvonnan tavoitteena on edesauttaa jäsenistön sujuvaa opiskelijaelämää ja auttaa tarpeen vaatiessa. Edunvalvojat tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa sekä LYY:n kanssa ja vievät tarvittaessa eduvalvonnalliset asiat eteenpäin LYY:n käsittelyyn.

Lapikkaan jäsenistön etuja valvovat koko Lapikkaan hallitus, erityisesti edunvalvojat, häirintäyhdyshenkilöt sekä tuutorit. Lisätietoja edunvalvonnasta saa ottamalla yhteyttä edunvalvojiin lapikas.edunvalvonta@ulapland.fi tai yhdeydenottolomakkeen kautta.

Lapikkaan edunvalvojat osallistuvat säännöllisesti Lapikkaan kahvihetkiin, jolloin heitä voi tulla vapaasti jututtamaan.


Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit

Hallinnon opiskelijaedustajat toimivat yliopiston hallinnollisissa elimissä mm. tiedekuntaneuvostossa, yliopistokollegiossa ja yliopiston hallituksessa. Hallopedien tehtävänä on edustaa opiskelijoiden näkökulmaa yliopiston päätöksenteossa. 

Hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko ylioppilaskuntaa. Hallinnon opiskelijaedustajaksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija. Opiskelijaedustajat ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavat siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on. 

Ajankohtaiset hakukuulutukset löytyvät LYYn verkkosivuilta. Tällä hetkellä ei ole käynnissä opiskelijaedustajahakua.

Lue lisää hallinnnon opiskelijaedustajista!


Anonyymilomake edunvalvojille

Ota yhteyttä edunvalvojiin!

Edunvalvojien sähköposti:

lapikas.edunvalvonta@ulapland.fi

Jani Siirilä

jsiirila@ulapland.fi


Milla-Maaria Mäkitulkkila

mmakitul@ulapland.fi