KOPOKAHVIT

Kopo tarkoittaa koulutuspolittisia asioita, joita Lapikaassa hoitaa edunvalvojat. Nimestä poiketen kahveilla ei puhuta politiikasta vaan opiskeluun ja opiskelun sujumiseen liittyvistä asioista ja siitä, kuinka opiskelusujuvuutta voisi mahdollisesti parantaa.

Kopokahvien perimmäinen tarkoitus on matalan kynnyksen rupattelu opiskeluihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa viemme myös kahveilla esiin tulleet mahdolliset epäkohdat sekä annetun palautteen eteenpäin.

Kopokahveilla on yleensä aina jokin ajankohtainen teema, esimerkiksi käynnissä oleva opetusharjoittelu. Kahvitteluja järjestetään säännöllisesti.