12/2021 - Ilmastotietoutta kasvattamassa

24.03.2021

Haluan tulevaisuudessa tehdä työtä, jolla on merkitystä. Sellaista työtä, jossa voin auttaa ihmisiä ja tehdä maailmasta vähän inhimillisemmän paikan elää. Luokanopettajan ammatti on tähän sopiva, koska pääsen tekemään juuri sellaista työtä ruohonjuuritasolla. Opettaja on merkittävä henkilö koululaiselle. Hän on suuri osa koululaisen arkipäivää, joten hänellä on myös suuri rooli lapsen kasvussa. Lapsissa on tulevaisuus. Kliseistä, mutta pitää paikkansa. Lapset ovat niitä, jotka tulevat pitämään yhteiskunnan kasassa ja hyvinvoivana meidän kanssamme ja meidän jälkeemme.

Opiskelen luontokasvatuspainotteiseksi luokanopettajaksi. Kun valitsin itselleni luontokasvatuslinjan opinnoissa, ajattelin, että on hienoa päästä opettamaan lapsia luontoon. Ulkona ja luonnossa opettaminen on tietysti rikkaus, jota aion kentällä myöhemmin hyödyntää. Ajatukseni luontokasvatuspainotteisesta opettajuudesta on sittemmin hieman kehittynyt. Ajattelen, että on tärkeää opettaa lapsista ilmastotietoisia ja reiluja ihmisiä, jotka mahdollisesti suhtautuvat vallitsevaan ilmastokriisiin aiempia sukupolvia kriittisemmin.

Opintojeni edetessä mielessäni on toistunut muutamat kysymykset luontokasvatuksesta. Miksi luonnosta ja ympäristöstä pitää opettaa lapsille? Miksi se on tärkeää? Miten opetan ilmastokriisistä niin, ettei oppilaat vain ahdistu siitä?


Porotilalla tutustumassa. LUKA-opiskelijat osallistuivat vuonna 2019 Seikkailukasvatuspäiville.

 

Luontokasvatus on tärkeää varmasti monesta syystä. On reilua, että valmistamme lapsia ilmastonmuutokseen, sillä siihen liittyvät haasteet ovat osa heidän aikuisuuttaan. Samalla valmistamme heitä siihen, että he ovat ratkaisemassa haasteita ilmastoon liittyen. Lapsen luontosuhteen vahvistaminen auttaa lasta ymmärtämään ympäristön tilan merkityksen hänen elämässään, joka on varmasti oppimisprosessin ydintä. Myös valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma ohjaa työtämme muun muassa näin: "Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle"

Miten sitten opetan ilmastoasioista aiheuttamatta liiallista ahdistusta lapsissa, kun ne välillä ahdistavat itseäkin? Tähän kysymykseen saan varmasti vastauksia sitten, kun olen oikea opettaja oikeiden lasten kanssa. Yksi juttu on jäänyt jo opinnoista mieleen. Se, että opettaa oppilaille taitoja vaikuttaa ympäristön tilaan. Parhaimmassa tapauksessa heistä kasvaa ihmisiä, jotka tekevät valintojaan jo nuorena ympäristötietoisesti ja toimivat esimerkkinä muille ihmisille.

Koen, että luonto- ja ympäristökasvatus on jokaisen opettajan tehtävä, kuten opetussuunnitelmakin ohjaa. Sen lisäksi on tärkeää, että luontokasvatukseen erikoistuneita luokanopettajia valmistuu siinä, missä esimerkiksi liikuntaan tai matematiikkaan erikoistuneita.  


Luontokasvatuslinjalla voi päästä näkemään monenlaisia oppimisympäristöjä. Tässä maisemia Luoston ametistikaivokselta. 


Huomasin myös, että SOOL järjestää huomenna 25.3. webinaarin: Koulu osana kestävyyskriisin ratkaisua. Ehkä tuo webinaari antaakin vastauksia pohdintoihini.


  • Siiri Peuraniemi, 3. vuosikurssin lukalainen