16/2018 - VaKaVaa aikaa

19.04.2018
Makkaran paistoa laavulla.
Makkaran paistoa laavulla.

Lukukausi 2017-2018 on pian lähestymässä loppuaan: kurssit lähestyvät loppuaan, viimeisten töiden palautuspäivät lähestyvät ja monet, kuten allekirjoittanut, ovat alkaneet valmistella kesälomalle lähtöä. Kaiken huipuksi OlympiaVappu alkaa tänä perjantaina 20.4 ja jatkuu tavan mukaisesti tulevan viikon ajan monien tapahtumien nimissä. Mutta samalla kun meillä on aika juhlia ja laittaa jalkaa pöydän päälle niin ympäri Suomea tuhansia on opiskelemassa hyvin tärkeätä asiata varten jonka me kaikki Lapikaslaiset olemme myös kokeneet; VaKaVa eli valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe.


Pikainen kertaus kaikille: VaKaVa -koe on vuosittainen koe jolla, meidän opettajaopiskelijoiden osalta, testataan hakijan osaamista sekä opiskelutaitoja. VaKaVa -kokeen pisteillä on suuri merkitys haussa sillä sen perusteella kutsutaan osallistujat soveltuvuuskokeeseen. Tänä vuonna VaKaVa -koe pidetään torstaina 26.4 klo 13-16 kaikissa luokanopettajakoulutusyksiköissä.


Näin ollen Lerpake on päättänyt haastatella kolmea lapikaslaisia koskien heidän VaKaVa kokemuksiaan siinä toivossa, että tästä olisi apua tuleville hakijoille. Haastateltavat esiintyvät anonyymeina.


I. Minkälainen kokemus VaKaVa oli sinulle?


"Vakava oli ihan hauska. Ei tarvinnut periaatteessa osata mitään asiaa sanasta sanaan ulkoa, vaan lähinnä testattiin onko asiat oikeasti ymmärtänyt vai ei ja se sopi minulle." -A-


"Mukava kokemus. Itelle sopii tuommoset testit parhaiten kun on tietty materiaali, jota lukea ja siitä tulee kaikki kysymykset." -B-


"Hermoja raastava. Vakavaan valmistautuminen oli hyvin stressaavaa aikaa, kun päiviä aineiston julkaisun ja vakava-kokeen välillä ei tuntunut olevan riittävästi." -C-


II. Jouduitko käymään VaKaVassa moneen kertaan?


"Kävin Vakavassa kolme kertaa, mutta vain viimeisellä kerralla sisään päästessä olin lukenut koko aineiston ennen koetta." -A-


"Neljännellä yrittämällä läpi. Ekoilla kerroilla en juur panostanu, mutta vikalla luin varmaan seittemän kertaa kirjan läpi." -B-


"Kyllä jouduin. Kävin Vakavassa kolmesti ennen kuin pääsin koulutukseen." -C-


III. Onko sinulla antaa mitään vinkkejä VaKaVaan valmistautuville?


"Lukekaa rauhassa materiaali läpi ja pyrkikää ymmärtämään mistä siellä puhutaan ja mitä asiat tarkoittavat. VaKaVassa ei tarvitse muistaa ulkoa vuosilukuja ja henkilöiden nimiä, vaan esimerkiksi pitää pystyä vertailemaan materiaalin ja kokeessa esitellyn tutkimuksen tuloksia toisiinsa. Kokeessa on hyvin aikaa, joten lue kysymykset rauhassa. Jos jonkin tehtävän kohdalla tökkii, jätä siihen merkki ja palaa asiaan uudestaan myöhemmin. Joidenkin tiedän laskeneen mahdollisia plus- ja miinuspisteitä ja sen perusteella joko vastannut tai jättänyt vastaamatta epävarmoihin tehtäviin, mutta itse en välttämättä tätä taktiikkaa suosittele. Ja uudelleen: kokeessa on hyvin aikaa, älä hoppuile. Ota rauhassa." -A-


"Ite tein neljännellä kerralla näin ja tuntu hyvältä: Eka varaa jokaselle artikkelille yhen päivän, eikä vaan lue niitä pötköön. Mielummin vaikka lukee sit saman artikkelin useempaan kertaan. Sitte seuraavalla lukukerralla alkaa kirjottaa muistiinpanoja samalla ku lukee." -B-


"Valmennus- ja soveltuvuuskurssit auttoivat minua suuresti!" -C-


Onnea kaikille VaKaVa -kokeeseen opiskeleville Lerpakkeen puolesta ja hyvää tulevaa vappua teille kaikille!


-T