Lapikkaan 45. vuosijuhlassa palkitut

21.04.2021

Kunniakirjat:

Antti Isosomppi: Kiitokseksi aktiivisesta toiminnastaan Lapikkaan näkyvyyden edistämiseksi ja ansiokkaasta KV-toiminnastaan.

Vili Peltomäki: Kiitokseksi ansiokkaasta toiminnastaan niin SOOLin hallituksessa, SOOLin aluetoimijana kuin LYYn edustajistossa, sekä toiminnastaan Lerpakkeen ylläpitämiseksi.

Aliisa Kangas: Kiitokseksi Lapikkaan verkkosivujen uudistamisesta ja aktiivisuudestaan Lapikkaan toiminnassa.

Janita Rapo: Kiitokseksi toiminnastaan Lapikkaan häirintäyhdyshenkilönä jo useamman vuoden ajan.

Niko Haataja: Kiitokseksi aktiivisesta toiminnastaan Lapikkaan hyväksi jo vuosien ajan, intohimostaan saada kansainväliset opiskelijat osaksi ainejärjestöämme sekä Lapikkaan etujen ajamisesta LYYn hallituksessa.

Hymypatsaat: Wilma Heikkinen ja Perttu Sippola