Taistelu opiskelupaikoista Lapissa

18.05.2016

Sinä mahdollinen soveltuvuuskokeeseen tulija,

tässä on salaistakin salaisempaa, mutta silti parastakin parempaa tietoa siitä, miten kannattaa valmistautua Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Viime vuonna soveltuvuuskoe oli jaettu kolmeen osioon. A4 sivun mittaiseen kirjoitelmaan, ryhmäkeskusteluun ja haastatteluun. Nämä suoritettiin yhden päivän aikana ja sitten alettiin jännittää tuloksia.

Luontokasvatuspainotteiseen luokanopettajakoulutukseen haluavien ei vielä tarvitse huolehtia erilaisista opinnoista, sillä soveltuvuuskoe on kaikille sama. LuKa-ryhmään haluavat ilmoittavat halukkuudestaan soveltuvuuskokeessa, mutta se ei vielä sido mihinkään tai vaikuta sisäänpääsymahdollisuuksiin Ensin valitaan 90 luokanopettajaopiskelijaa, joista sitten myöhemmin valitaan LuKa-ryhmä.

Soveltuvuuskoe on hieman muuttunut siitä, kun itse kävin sen läpi vuosina 2012 ja 2013. Molempina vuosina meidän piti kirjoittaa itsestämme A4 sivun mittainen kirjoitelma jo ennen soveltuvuuskoetta, jossa esittelemme itsemme, harrastuksemme ja kerromme miksi haluamme luokanopettajaksi.

- Hennariina Syrjä, LAY, LKO


Aihe on pysynyt melko pitkälti samana vuosien aikana. Viime vuonna tosin kirjoitelman ajankohtaan tuli muutos, sillä se kirjoitettiin heti soveltuvuuskokeen alussa yliopistolla. Aikaa kirjoitelman kirjoittamiseen oli puoli tuntia ja sen takia kannattaakin jo ennen soveltuvuuskoetta miettiä mitä itsestään haluaa ja kannattaa kertoa, sillä A4 on melko lyhyt kirjoitelma, eikä siihen saa kaikkea kirjoitettua.

Seuraavana oli vuorossa ryhmäkeskustelu. Jokainen ryhmässä saa oman artikkelin, josta pitää ylläpitää keskustelua n. 10 minuuttia. Valmistautumisaikaa keskusteluun on noin puoli tuntia. Haastattelijat usein muistuttavat, kun aikaa on pari minuuttia jäljellä. Ryhmä keskustelu tapahtuu ennen haastattelua noin 5 henkilön ryhmissä. Yleensä jokaisesta ryhmästä koulutukseen valitaan kaksi tai kolme henkilöä.

Ryhmäkeskusteluun valmistautuessa kannattaa käydä mielessään, miten keskustelu tulee etenemään ja millaisilla kysymyksillä voi herättää keskustelua. Älä siis käytä vain kyllä ei kysymyksiä. Muista huomioida kaikki keskustelijat ja ei haittaa vaikka perustelu vastatessa olisi vaikeaa. Itsekin yritin perustella jotain asiaa, kunnes puheenvuoron lopuksi jouduin toteamaan, että "Hitsit, en tiedä. Tää on niin vaikee juttu."

- Hennariina Syrjä, LAY, LKO

Varsinainen haastattelu tapahtuu yleensä jonkin verran kirjoitelman perusteella. Haastattelijoina on kolme yliopiston/harjoittelukoulun lehtoria. Usein haastattelijat esittävät jonkinlaista "roolia", esimerkiksi välinpitämätöntä ja sellaista, joka yrittää saada haastattelijan muuttamaan mielipiteitään. Ei siis kannata provosoitua tai välittää siitä, jos haastattelijat vetävät jonkinlaista roolia. Haastattelussa on kysytty mm. Miksi haet luokanopettajaksi, onko sinulla kokemusta alalta, kenet valitsisit ryhmästä koulutukseen, jos et voisi valita itseäsi. Tärkeintä on vastata totuudenmukaisesti, eikä haittaa vaikka vastaisi ettei tiedä jokaiseen kysymykseen vastausta.

Summatakseni asiaa eli miten valmistautua Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen: Ryhmäkeskusteluun mieti millaista hyvä keskustelu on, muista huomioida kaikki. Ole rauhallinen, mutta älä anna jäädä asian jahkailemaan. Älä lue koko aihettasi paperista vaan summaa se alkuun ja anna keskustelun edetessä hieman lisää aiheesta. Haastattelussa: ole omaitsesi ja muista, että kaikkeen ei vastausta tarvitse tietää. Vastaa rauhassa ja jos tarvitset miettimisaikaa, pyydä sitä.

- Hennariina Syrjä, LAY, LKO


Tässä on lyhyt ja tiivis paketti siitä millaista Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeessa voi olla. Toivottavasti tästä on apua.

Onnea pääsykokeeseen!

- Santeri Partanen, tuutori, Lerpakkeen toim.siht.