ALUMNI- JA TOIMIHENKILÖVASTAAVA

Tänä vuonna uutena pestinä on toiminut alumni- ja toimihenkilövastaavan pesti. Lapikkaan alumnit ovat henkilöitä, jotka ovat aiemmin kuuluneet ainejärjestöömme, mutteivat esimerkiksi valmistumisen myötä enää ole jäseniämme. Toimihenkilöt ovat taas aktiiveja jäseniä, jotka haluavat olla mukana ainejärjestön toiminnassa, mutta eivät välttämättä hallituksessa. Alumni- ja toimihenkilövastaavan tehtäviin kuuluu mm. alumneille suunnattujen tapahtumien suunnittelu ja niistä viestiminen yhteistyössä muun hallituksen kanssa, sekä toimihenkilöille viestiminen ja tehtävien delegointi. Tällä kaudella alumni- ja toimihenkilövastaavina ovat toimineet Emmi-Lotta ja Joonas

Alumni- ja toimihenkilövastaavan päätehtävä on toimia linkkinä alumnien, toimihenkilöiden ja Lapikkaan hallituksen välillä. Tulevina vuosina on tarkoitus pitää säännöllisesti alumnitapahtumia ja kutsua alumneja myös jäsenistön tapahtumiin. Alumni- ja toimihenkilövastaavan rooli on erittäin antoista, koska nykyiset ja vanhat toimijat ovat aktiivista ja mukavaa seuraa. Alumni- ja toimihenkilövastaava pääsee mahdollisesti myös käsiksi hiljaisen tiedon siirtämiseen ja luomaan kontakteja työelämää varten. 

Parasta alumni- ja toimihenkilövastaavan pestissä?

Joonas: Pestissä on ollut parasta se, että koska se on ollut uusi, olemme saaneet itse suunnitella millä tavalla työtä aletaan tekemään. Toki haasteitakin on, eikä mikään ole yksiselitteistä, mutta uuden pestin myötä on ollut erilaisia vapauksia verrattaen olemassa oleviin pesteihin. Toki on ollut kiva olla yhteydessä vanhoihin lapikaslaisiin!

Emmi: Parasta on ollut se, että on päässyt luomaan nollasta alumnitoimintaa. Kuitenkin kehitettävää on paljon vielä, että saadaan tulevaisuudessa alumneillekin järjestettyä tapahtumia.