EDUNVALVONTA-VASTAAVA

Nimen mukaan edunvalvojat valvovat jäsenistön etuja niin opintojen kuin muun opiskelijaelämän parissa yliopistolla (ja sen ulkopuolellakin). Tänä vuonna tässä pestissä ovat toimineet Heini ja Jani. Edunvalvojat ovat mukana erilaisissa työryhmissä/kokouksissa, joissa annetaan näkemyksiä opiskelijoiden näkökulmasta. Edunvalvontavastaaviin pääsee törmäämään esimerkiksi Lapikkaan kahvihetki (feat. Edunvalvojat) -tapahtumissa, joita järjestetään useampaan otteeseen vuoden aikana. Edunvalvojat toimivat yhteistyössä niin LYYn kuin muiden ainejärjestöjen edunvalvojien kanssa sekä pyrkivät tarttumaan opintojen kulun epäkohtiin.

"Nyt pääsee näkemään, miten oikeasti omalla toiminnalla voi vaikuttaa kaikkien luokanopet-tajaopiskelijoiden opiskeluun ja opintojen jouhevaan etenemiseen. Edunvalvojana pääsee kokouksien ja työryhmien kautta hieman "pintaa syvemmälle" opintojen sisällöstä ja niiden taustoista sekä rakentumisesta. Mielenkiintoisinta on ollut harjoitteluiden ohjausryhmien kokoukset, missä pureudumme harjoitteluiden onnistumisiin, palautteisiin ja niiden kehittämiseen", kirjoittaa yksi Lapikkaan edunvalvojista.

Parasta edunvalvontavastaavan pestissä?

Jani: Edunvalvonnassa kiinnostavinta on yhteistyön tekeminen tiedekunnan kanssa ja antoisinta on ollut mahdollisuus päästä konkreettisesti auttamaan kanssaopiskelijoita sekä kehittämään toimintaan enemmän jäsenistöä palvelevaksi.

Heini: Edunvalvontavastaavana parasta on ollut toimia kaikkien lapikaslaisten äänenä ja huomata miten edunalvojien parannusehdotukset on otettu oikeasti huomioon esimerkiksi harjoitteluja parannettaessa. Tältä hallituskaudelta koen isoimmaksi onnistumiseksi yhteistyön parantamisen Lastun edunvalvojien kanssa. Yhteistyön myötä saimme luotua KTK:n Mahtilistan, eli pitkästä aikaa tiedekunnallamme on edustajistovaaleja varten oma ehdokaslista!