EDUNVALVONTA-VASTAAVA

Nimen mukaan edunvalvojat valvovat jäsenistön etuja niin opintojen kuin muun opiskelijaelämän parissa yliopistolla (ja sen ulkopuolellakin). Tänä vuonna tässä pestissä ovat toimineet Elina, Heini ja Selina. Edunvalvojat ovat mukana erilaisissa työryhmissä/kokouksissa, joissa annetaan näkemyksiä opiskelijoiden näkökulmasta. Edunvalvontavastaaviin pääsee törmäämään esimerkiksi Lapikkaan kahvihetki (feat. Edunvalvojat) -tapahtumissa, joita järjestetään useampaan otteeseen vuoden aikana. Edunvalvojat toimivat yhteistyössä niin LYYn kuin muiden ainejärjestöjen edunvalvojien kanssa sekä pyrkivät tarttumaan opintojen kulun epäkohtiin.

"Nyt pääsee näkemään, miten oikeasti omalla toiminnalla voi vaikuttaa kaikkien luokanopet-tajaopiskelijoiden opiskeluun ja opintojen jouhevaan etenemiseen. Edunvalvojana pääsee kokouksien ja työryhmien kautta hieman "pintaa syvemmälle" opintojen sisällöstä ja niiden taustoista sekä rakentumisesta. Mielenkiintoisinta on ollut harjoitteluiden ohjausryhmien ko-koukset, missä pureudumme harjoitteluiden onnistumisiin, palautteisiin ja niiden kehittämiseen", kirjoittaa yksi Lapikkaan edunvalvojista.

Parasta edunvalvontavastaavan pestissä?

Selina: Olen tykännyt erityisesti siitä, että on päässyt osallistumaan kokouksiin, missä on keskusteltu opiskelijoiden asioista. Parasta ehdottomasti tässä pestissä on se, että on mahdollista vaikuttaa ja tuoda esille ongelmakohtia, mitä opiskelijat huomaavat, mutta yliopisto ei välttämättä tajua.

Ellu: Parasta on ollut se, että pääsee tuomaan esille opiskelijoiden ääntä erilaisissa työryhmissä ja kokouksissa, sekä olla muutenkin linkkinä tiedekunnan ja opiskelijoiden välillä. Lisäksi meillä on ollut tänä vuonna ihan huikea edunvalvontatiimi, jonka kanssa asioita on ollut mukava hoitaa eteenpäin! <3

Heini: Itse sanoisin parhaaksi jutuksi harjoitteluiden ohjausryhmien kokoukset, sillä siellä on päässyt kuulemaan harjoitteluiden sujumisesta niin opiskelijoiden, harkkarin kuin yliopistonkin osalta. Tämän pestin kautta ollaan ihanalla edunvalvojaporukalla päästy oikeasti vaikuttamaan opiskelijaäänenä tärkeisiin, meitä kaikkia lapikaslaisia koskettaviin asioihin. <3