FUKSI- JA TUUTORIVASTAAVA

Fuksi- ja tuutorivastaavan pestissä on tänä vuonna Lapikkaan hallituksesta toiminut Erika. Fuksi- ja tuutorivastaava huolehtii fuksien edunvalvonnasta ja yrittää parhaansa mukaan integroida heidät Lapikkaaseen ja Lapin yliopistoon yhteistyössä Lapikkaan tuutoreiden kanssa. Tärkeänä tehtävä fuksi- ja tuutorivastaavalle kuuluu myös itse tuutoreiden tuutorointi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että fuksivastaava ohjeistaa, ideoi ja auttaa tuutoreita organisoimaan fuksiviikot ja kaikki sen tapahtumat kokonaisuudessaan.

Fuksi- ja tuutorivastaavana saat mm. mahdollisuuksia suunnitella tapahtumia uusille fukseille tuutoreiden kanssa, tutustua Lapikkaan seuraaviin tuutoreihin, toimia uusien fuksien kanssa sekä laajentaa kontaktiverkostoa muiden ainejärjestötoimijoiden kanssa.

Fuksi- ja tuutorivastaavan pesti kehittää organisointitaitoja sekä antaa myös mahdollisuuden toimia ''ryhmänjohtajana''. Fuksi- ja tuutorivastaava on paljon tekemisissä tuutoreiden kanssa fuksitapahtumien ja syksyn fuksiviikkojen rytmityksen osalta sekä toimii tuutoreiden lähikontaktina ja tukipilarina. Fuksi- ja tuutorivastaava toimii myös hallituksen ja tuutoreiden välisenä linkkinä, jotta yhteydenpito pysyy saumattomana ja molemmat osapuolet ovat ajan tasalla. 

Parasta fuksi- ja tuutorivastaavan pestissä?

Erika: Parasta fuksi- ja tuutorivastaavan pestissä on ollut ehdottomasti fuksiviikoille uudestaan osallistuminen hieman eri näkökulmasta ja olet päässyt tekemään monien uusien ihmisten kanssa hommia. Monipuolista hommaa siis😗🤌