FUKSIVASTAAVA

Fuksi- ja tuutorivastaavan pestissä on tänä vuonna Lapikkaan hallituksesta toiminut Riku. Fuksi- ja tuutorivastaava huolehtii fuksien edunvalvonnasta ja yrittää parhaansa mukaan integroida heidät Lapikkaaseen ja Lapin yliopistoon yhteistyössä Lapikkaan tuutoreiden kanssa. Tärkeänä tehtävä fuksi- ja tuutorivastaavalle kuuluu myös itse tuutoreiden tuutorointi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että fuksivastaava ohjeistaa, ideoi ja auttaa tuutoreita organisoimaan fuksiviikot ja kaikki sen tapahtumat kokonaisuudessaan.

Fuksi- ja tuutorivastaavana saat mm. mahdollisuuksia suunnitella tapahtumia uusille fukseille tuutoreiden kanssa, tutustua Lapikkaan seuraaviin tuutoreihin, toimia uusien fuksien kanssa sekä laajentaa kontaktiverkostoa muiden ainejärjestötoimijoiden kanssa.

Fuksi- ja tuutorivastaavan pesti kehittää organisointitaitoja sekä antaa myös mahdollisuuden toimia ''ryhmänjohtajana''. Fuksi- ja tuutorivastaava on paljon tekemisissä tuutoreiden kanssa fuksitapahtumien ja syksyn fuksiviikkojen rytmityksen osalta sekä toimii tuutoreiden lähikontaktina ja tukipilarina. Fuksi- ja tuutorivastaava toimii myös hallituksen ja tuutoreiden välisenä linkkinä, jotta yhteydenpito pysyy saumattomana ja molemmat osapuolet ovat ajan tasalla. 

Parasta fuksi- ja tuutorivastaavan pestissä?

Riku: Parasta fuksi - ja tuutorivastaavan pestin antia on päästä suunnittelemaan fuksiviikkoja yhdessä tuutoreiden kanssa sekä päästä ohjaamaan tuutoreita niiden suunnittelussa. Fuksi- ja tuutorivastaavana pääsee myös tutustumaan uusiin ihmisiin, kuten tuutoreihin, fukseihin ja muiden ainejärjestön edustajiin. Pestissä on myös mahdollisuus päästä fiilistelemään fuksisyksyn tapahtumia hieman eri näkökulmasta ja mikäpä sen mukavampaa kuin fuksisyksyn uudelleen kokeminen!