KULTTUURIVASTAAVA

Hallituksen kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluu kaikki opiskelijakulttuuriin liittyvät asiat. Käytännössä tämä tarkoittaa tapahtumien organisointia, suunnittelua ja järjestämistä. Kulttuurivastaavat tekevät läheistä yhteistyötä LYYn, muun hallituksen ja muiden ainejärjestöjen kulttuurivastaavien kanssa. Nykyisenä hallituskautena tapahtumien parissa ja niiden järjestämisessä ovat hyörineet kulttuurivastaavat Emmi, Riku, Teo ja Aapo.

Käytännössä: Kulttuurivastaava istuu vapaa-ajan jaoston sekä hallituksen kokouksissa. Vapaa-jaoston kokouksissa jaetaan oman ainejärjestön kuulumisia ja ilmoitetaan tulevia tapahtumia, joita oma ainejärjestö on suunnitellut järjestää.  Kulttuurivastaavan tärkein tehtävä on suunnitella, ideoida ja toteuttaa mitä hauskempia opiskelijatapahtumia ja samalla toimia tiedonvälittäjänä vapaajaoston ja oman hallituksen välillä. Esimerkkinä tapahtumista ovat sitsien järjestäminen, joka lähtee ideoinnista, budjetoinnista, sitsipaikan valmistelusta jne. Tämän jälkeen seuraakin paras osuus: itse sitsit, josta lähes kaikki pitävät (ainakin me kulttuurivastaavat!)

Parasta kulttuurivastaavan pestissä?

Emmi: Parasta kulttuurivastaavan pestissä on ollut päästä tutustumaan uusiin ihmisiin niin tapahtumia ideoidessa ja suunnitellessa kuin myös itse tapahtumissa niitä järjestäessä. On ollut ihana tutustua eri ainejärjestöjen hallituslaisiin ja jäsenistöihin sekä tietenkin myös meidän ihaniin lapikaslaisiin! Poikkitieteellisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa tutustuminen toisten ainejärjestöjen jäseniin on ollut helppoa. Vapaa-ajan jaoston kokoukset ovat myös olleet hyödyllisiä ja kivoja. Niiden ansioista onkin päässyt perille myös muiden järjestöjen tapahtumista. Hallituskauden aikana on ollut kivaa saada palautetta omasta työstään ja nähdä hymyjä ihmisten kasvoilla.

Riku: Parasta on ehdottomasti päästä ideoimaan ja suunnittelemaan tapahtumia Lapikkaalle! Kulttuurivastaavana pääsee järjestämään vanhoja ja perinteisiä tapahtumia sekä kehittämään niitä. Pestissä omalla mielikuvituksella sekä luovuudella on mahdollisuus kukoistaa, sillä täysin uusiakin tapahtumia pystyy ideoimaan. Kulttuurivastaavana kehittyvät myös suunnittelu- ja organisointikyvyt, jotka ovat alallammekin tärkeitä taitoja. Pesti on todella antoisa ja oma kädenjälki pääsee näkyville!

Teo: Parasta kulttuurivastaavan hommissa on ollut päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia tapahtumia Lapikkaalle ja muulle opiskelijayhteisölle. Pesti on monipuolinen ja siinä pääsee kehittämään taitojaan useilla eri osa-alueilla, sillä yhden tapahtuman järjestämiseksi joutuu tekemään yllättävänkin paljon erilaista säätöä ja hommaa. Oman luovuuden saa antaa kukkia, koska ikinä ei tiedä, milloin seuraava superhyvä idea lentää ilmoille. Meillä kulttuurivastaavilla on ollut koko kauden erittäin hyvä ja tehokas porukka, jolla on ollut ilo painaa hommia jäsenistömme viihtyvyyden parantamiseksi!

Aapo: Parasta kulttuurivastaavan pestissä on päästä suunnittelemaan tapahtumia jäsenistölle! Koko vuoden kulttuurivastaavien porukka on ollut hyvä ja on ollut mukavaa ideoida tapahtumia hyvällä porukalla. On myös ollut antoisaa työskennellä esimerkiksi vappuna muiden ainejärjestöjen tapahtumavastaavien kanssa ja suunnitella poikkitieteellisiä tapahtumia kaikille Lapin Yliopiston opiskelijoille. RAIRAI!