S I H T E E R I

Sihteerin tehtäviin kuuluu kokouksessa päätettävien asioiden kirjaaminen pöytäkirjaan. Lisäksi sihteeri käsittelee ja arkistoi yhdistyksen asiakirjapapereita, kuten pöytäkirjoja. Tänä vuonna tätä hommaa on hoitanut Emmi-Lotta.

Käytännössä: Sihteeri on ennen kokousta asettanut esityslistan valmiiksi ja nähtäville ennen kokousten avaamista. Tämän jälkeen sihteeri kirjaa ylös, ketkä ovat kokouksessa paikalla ja mitä kokouksessa päätetään. Kokouksen jälkeen sihteeri muuttaa esityslistan pöytäkirjaksi ja arkistoi sen. Ehdottomia etuuksia sihteerin työssä on se, että harjaantuu mahtavaksi tekstinkäsittelyohjelmien maisteriksi. Lisäksi sihteeri on aina kartalla kokouksissa siitä, missä mennään, nimittäin tässä hommassa ei voi silmät vahingossa painua kesken kokouksen kiinni. ;)

Parasta sihteerin pestissä?

Emmi-Lotta: Sihteerin työtehtävät antavat mielestäni paljon arvokasta kokemusta virallisten tekstien laatimisesta, korjaamisesta ja tottakai - kokouksiin osallistumisesta! Lisäksi sihteerinä pääsee väkisinkin kehittämään kuuntelu- ja kirjoitustaitojaan sekä harjaannuttamaan omaa keskittymiskykyään.