A L U M N I T O I M I N T A

Alumnitoiminta

Alumnitoiminnan kautta vanhoilla Lapikkaan jäsenillä ja Lapin yliopiston luokanopettajaopiskelijoilla on mahdollisuus seurata ainejärjestön toimintaa, osallistua erilaisiin alumnitapahtumiin sekä lunastaa lippuja ainejärjestömme tapahtumiin erikseen ilmoitettavien alumnikiintiöiden kautta. 

Lapikas ry:n tavoitteena on kehittää alumniverkostoa ja siten myös kasvattaa siihen liittyvää toimintaa. 

LIITY ALUMNIJÄSENEKSI -LOMAKE