VASTUULLISUUSVASTAAVA

Tämän vuoden aikana vastuullisuusvastaavana toiminut Heini on pitänyt huolen siitä, että ainejärjestön toiminnassa otetaan huomioon ympäristö- ja vastuullisuusasiat ja pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  Myös ympäristöaiheinen tiedottaminen kuuluu vastuullisuusvastaavan tehtäviin. Tässä pestissä on mahdollisuus myös ideoida ja järjestää ympäristöaiheisia tapahtumia jäsenistölle, kuten vaikka Lapikkaan oman kirppistapahtuman.

Käytännössä: Vastuullisuusvastaava kokoustaa yhdessä muiden ainejärjestöjen vastuullisuusvastaavien kanssa noin kuukausittain. Tätä kautta pääsee viemään ideoita ja ajatuksia aiheesta oman ainejärjestön ulkopuolellekin. Tässä pestissä on tilaa mielikuvitukselle, koska kaikkeen ainejärjestötoimintaan on hyvä liittää kestävä ajattelutapa ja toiminta.

Parasta vastuullisuusvastaavan pestissä?

Heini: Vastuullisuusvastaavana olen päässyt luomaan yhdessä muiden ainejärjestöjen vastuullisuusvastaavien kanssa Tapahtumien esteettömyys- ja saavutettavuusohjeet, jotka löytyvät LYY:n nettisivuilta. Parasta onkin ollut päästä pohtimaan vastuullisuuteen liittyviä asioita muiden ainejärjestöjen vastuullisuusvastaavien kanssa.