TALOUSVASTAAVA

Talousvastaava huolehtii ainejärjestömme rahaliikenteestä, budjetoi tapahtumia, ylläpitää kirjanpitoa ja  kokoaa tilinpäätöksen. Mutta ei hätää, kaikkea tätä ei tarvitse tehdä yksin, vaan apuna ja tukena on myös muu hallitus, erityisesti puheenjohtajisto. Lapikkaan hallituksen kokouksissa talousvastaava pitää huolta siitä, että muut hallituslaiset ja kokoukseen osallistuvat näkevät myös, mitä meidän tilillämme tapahtuu. Talousvastaava käy kokouksissa myös läpi, mitä tilitapahtumia kuluneen kuukauden aikana on tapahtunut. Talousvastaava huolehtii siitä, että laskut tulevat maksetuiksi ja Lapikkaan jäsenet maksavat jäsenmaksunsa. Talousvastaavuuteen on kuulunut tänä vuonna myös jäsenrekisterin ylläpitäminen yhdessä sihteerin kanssa. Mutta erityisesti tärkeintä on, että talousvastaava on perillä järjestön tuloista ja menoista, ja tätä osuutta tänä vuonna on hoitanut Minna.

Parasta talousvastaavan pestissä?

Minna: Talousvastaavana oon päässyt oppimaan valtavasti uutta. Tänä vuonna otin Lapikkaalle käyttöön sähköisen arkistoinnin, joka on sujuvoittanut kirjanpidon päivittämistä, vaikka kyseisen ohjelman opettelussa onkin ollut työnsä. On ollut myös mukavaa päästä tekemään tiivistä yhteistyötä esimerkiksi kulttuurivastaavien kanssa, sillä tapahtumasuunnittelussa myös hyvällä budjetoinnilla on sijansa. Lisäksi useat kauppareissut esim. sitsejä ajatellen ovat olleet oikein viihdyttäviä😁